Automatika sistema za održavanje pritiska vode

11, 2016

Kategorija:Frekventni regulatori

sistem

kupujte online

Primena frekventnih regulatora u sistemima za održavanje pritiska vode

U cilju postizanja stabilnog snabdevanja pitkom i potrošnom vodom točećih mesta i sanitarnih uređaja i na najvišim spratovima višespratnica, vrlo često se u podnožju ovih zgrada instaliraju sistemi za povišenje pritiska vode gradske vodovodne mreže. Frekventna regulacija u sistemima za održavanje pritiska se bazira na promeni brzine obrtanja pumpe, u skladu sa neophodnim protokom, odnosno potrošnjom vode u sistemu.

 

Održavanje pritiska frekventnom regulacijom u sistem unosi sledeća poboljšanja:

 • Održavanje pritiska u sistemu na zadatoj vrednosti zahvaljujući zatvorenoj povratnoj sprezi po pritisku nezavisno od trenutne potrošnje vode
 • Uštedu električne energije zahvaljujući kontinualnoj regulaciji pritiska promenom brzine obrtanja pumpe
 • Smanjenje hidrauličnih udara u sistemu čime se produžuje vek trajanja pumpi, cevovoda i armatura
 • Smanjenje broja uključenja i isključenja pumpi i podesivi «sleep-mode» čime se postiže optimalan rad pumpe u režimima male potrošnje u sistemu
 • Zaštita pumpe od rada na suvo, zaštita motora pumpi od preopterećenja, zaštita instalacije od kratkog spoja i zemljospoja

 

frkventni regulator Slika_VLT_MBS

Frekventni regulator VLT HVAC Basic Drive FC101

Efikasna kontrola pumpi u sistemima za održavanje pritiska

 • Energetska ekasnost > 98%
 • Ugrađen RFI filter i DC prigušnice
 • U slučaju problema sa napajanjem sistem ostaje u radu – «derating»
 • Stepen mehaničke zaštite IP20 ili IP54
 • Dozvoljena temperatura ambijenta do 50 C

 

transmiter-pritiska-mbs-1700

Transmiter pritiska MBS 1700

Transmiteri pritiska koji poboljšavaju
tačnost upravljačkog sistema

 • Pouzdano merenje pritiska
 • Visoka otpornost na koroziju
 • Dugoročna stabilnost merenja
 • Stepen mehaničke zaštite IP65
 • Dvožicna električna veza, napajanje senzora iz petlje

 

prsostat-kpi-35

Presostat KPI 35

Presostat KPI povećava pouzdanost rada pumpi

 • Jednostavno podešavanje zadatog pritiska i histerezisa
 • Velike i lako uočljive skale
 • Otporan na hidrauličke udare iz mreže
 • Stepen mehaničke zaštite IP33
 • Specijalna izvedba membrane omogućuje dug radni vek

 

Frekventni regulator VLT HVAC Basic Drive FC101

Obezbeđuje efikasno upravljanje pumpom i zaštitu motora

 

 

Snage, struje i veličine kućišta.

 
tabela-2-01
 
 

Šema povezivanja

 
šema povezivanja
 
 

Osnovna podešavanja parametara frekventnog regulatora

 
podesavanja frkventnog regulatora
 
 

Transmiter pritiska MBS 1700

Obezbeđuje tačno i pouzdano merenje pritiska u sistemu

 

transmiter pritiska mbs 1700 transmiter-pritiska-mbs-1700

 
 

Presostat KPI 35

Obezbeđuje pouzdanu zaštitu pumpi od rada na suvo

 

transmiter pritiska mbs 1700 transmiter-pritiska-mbs-1700

 
 

Podaci za poručivanje

 
transmiter pritiska mbs 1700
 
kupujte online